Ignacio Molina

    Ignacio Molina

    Investigador principal del Real Instituto Elcano i professor al Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Madrid. Doctor en Ciència Política per aquesta mateixa universitat, ha estat investigador visitant al Trinity College de Dublín, a Harvard i a Oxford. Ha impartit seminaris o classes de postgrau en més de 30 centres acadèmics o instituts d’anàlisi i ha participat en una vintena de projectes d’investigació nacionals i internacionals. Com a expert i consultor, ha col·laborat amb el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell d’Estat, el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, l’INAP o la Fundació Bertelsmann. Les seves àrees d’interès són l’estudi de la política exterior i europea d’Espanya, el futur de la UE, l’europeïtzació del sistema polític espanyol, l’anàlisi de la capacitat institucional de l’Estat i la qualitat de govern a Espanya. Té diverses desenes de publicacions incloent-hi llibres, capítols i articles en revistes especialitzades.