Vanessa Puig-Barrachina

    Miembro del Grup de Recerca en Desigualtats en la Salut-Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET), UPF.\